Kích nổ

VND650.000
Bộ kích nổ CODOX dùng để kích hoạt đèn FLASH hoặc điểu khiển chụp trên máy, bao gồm cả chế độ B . Tần số : 433MhZ Khoảng cách : 100m Kênh phát : 16 Kênh...
+

VND650.000
Bộ kích nổ CODOX dùng để kích hoạt đèn FLASH hoặc điểu khiển chụp trên máy, bao gồm cả chế độ B . Tần số : 433MhZ Khoảng cách : 100m Kênh phát : 16 Kênh...
+

VND650.000
Bộ kích nổ CODOX dùng để kích hoạt đèn FLASH hoặc điểu khiển chụp trên máy, bao gồm cả chế độ B . Tần số : 433MhZ Khoảng cách : 100m Kênh phát : 16 Kênh...
+

VND650.000
Bộ kích nổ CODOX dùng để kích hoạt đèn FLASH hoặc điểu khiển chụp trên máy, bao gồm cả chế độ B . Tần số : 433MhZ Khoảng cách : 100m Kênh phát : 16 Kênh...
+