Sony

VND6.000.000
Sony JaPan, Sony, 128G
Thẻ nhớ Sony SDXC 128GB 300MB/s có dung lượng lên đến 128GB và hỗ trợ lợi thế để máy ảnh DSLR chụp nhanh hơn, chụp liên tục mượt mà cũng như chụp file RAW...
+

VND3.500.000
Sony JaPan, Sony, 64G
Thẻ nhớ Sony SDXC 64GB 300/s có dung lượng lên đến 64GB và hỗ trợ lợi thế để máy ảnh DSLR chụp nhanh hơn, chụp liên tục mượt mà cũng như chụp file RAW và...
+

VND3.950.000
Sony JaPan, Sony, 256G
Thẻ nhớ Sony SDXC 256GB 277Mb/s (150Mb/s) có dung lượng lên đến 256GB và hỗ trợ lợi thế để máy ảnh DSLR chụp nhanh hơn, chụp liên tục mượt mà cũng như chụp...
+

VND2.300.000
Sony JaPan, Sony, 128G
Thẻ nhớ Sony SDXC 128GB 277Mb/s (150Mb/s) có dung lượng lên đến 128GB và hỗ trợ lợi thế để máy ảnh DSLR chụp nhanh hơn, chụp liên tục mượt mà cũng như chụp...
+

VND2.000.000
Sony JaPan, Sony, 64G
Thẻ nhớ Sony SDXC 64GB 277Mb/s (150Mb/s) có dung lượng lên đến 64GB và hỗ trợ lợi thế để máy ảnh DSLR chụp nhanh hơn, chụp liên tục mượt mà cũng như chụp...
+