Album ảnh

VND450.000
Album được thiết kế có 20 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 31.5x32.5cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới 31.5x32.5cm Mặt...
+

VND550.000
Album được thiết kế có 20 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 29x36cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới29x36 cm Mặt Album...
+

VND700.000
Album được thiết kế có 20 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 30x40cm hoặc 80 ảnh cỡ 20x30cm . Mặt Album thiết kế giả da mặt tuyết, rất sang trọng và...
+

VND320.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 23x25cm hoặc 160 ảnh cỡ 13x18cm . Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4x6 tới 23x25...
+

VND250.000
Album được thiết kế có 20 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 20x30cm hoặc 80 ảnh cỡ 15x21cm . Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4x6 tới...
+

VND90.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 50 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND90.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 80 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND230.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 20x22cm hoặc 160 ảnh cỡ 9x12cm . Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4x6 tới...
+

VND230.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 200 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND230.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 300 ảnh, cỡ ảnh 10x15 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND200.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 160 ảnh cỡ 13X18cm hoặc 80 ảnh cỡ 20X25cm . Mặt Album thiết kế hình bìa ngẫu nhiên, rất sang trọng và...
+

VND200.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 160 ảnh cỡ 13X18cm hoặc 80 ảnh cỡ 20X25cm . Mặt Album thiết kế hình bìa ngẫu nhiên, rất sang trọng...
+