Album ảnh

VND100.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 100 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc cưới,...
+

VND380.000
Album được thiết kế có 20 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 25x30cm hoặc 80 ảnh cỡ 15x21cm . Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4x6 tới...

VND370.000
Album được thiết kế có 20 trang giấy, có thể dùng cho 40 ảnh cỡ 25x31cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới 25x31cm Mặt Album...

VND265.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 300 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...

VND230.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 200 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc cưới,...
+

VND450.000
Album được thiết kế có 80 trang giấy, có thể dùng cho 80 ảnh cỡ 31x32cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới 31x32cm Mặt Album thiết...
+

VND420.000
Album được thiết kế có 60 trang giấy, có thể dùng cho 120 ảnh cỡ 31x32cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới 31x32cm Mặt Album...
+

VND450.000
Album được thiết kế có 80 trang giấy, có thể dùng cho 80 ảnh cỡ 31x32cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới 31x32cm Mặt Album...
+

VND240.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 160 ảnh cỡ 13x18cm Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4cm x 6cm tới 13x18cm Mặt Album...
+

VND195.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 200 ảnh, cỡ ảnh 10x15cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND90.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 60 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND90.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 100 ảnh, cỡ ảnh 13x18 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc cưới,...
+