Album ảnh

VND230.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 300 ảnh, cỡ ảnh 10x15 cm Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND200.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 160 ảnh cỡ 13X18cm hoặc 80 ảnh cỡ 20X25cm . Mặt Album thiết kế hình bìa ngẫu nhiên, rất sang trọng và...
+

VND200.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 160 ảnh cỡ 13X18cm hoặc 80 ảnh cỡ 20X25cm . Mặt Album thiết kế hình bìa ngẫu nhiên, rất sang trọng...
+

VND200.000
Album được thiết kế có thẻ gài được 200 ảnh, cỡ ảnh 15x21 cm (6R) Mặt Album thiết kế hoa văn, rất sang trọng và lưu trữ dài lâu. Rất sang trọng cho tiệc...
+

VND250.000
Album được thiết kế có 25 trang giấy, có thể dùng cho 50 ảnh cỡ 20x30cm hoặc 100 ảnh cỡ 15x21cm . Do là album dán nên có thể để các cỡ ảnh từ 4x6 tới...
+

VND250.000
Album được thiết kế có 40 trang giấy, có thể dùng cho 80 ảnh cỡ 20x30cm hoặc 160 ảnh cỡ 15x21cm . Mặt Album thiết kế giả da mặt tuyết, rất sang trọng và...
+

VND490.000
Album được thiết kế có 80 trang giấy, có thể dùng cho 80 ảnh cỡ 20x30cm hoặc 160 ảnh cỡ 15x21cm . Mặt Album thiết kế giả da mặt tuyết, rất sang trọng và...
+